memorizim

Nxënia përmendsh e Kuranit

Nxënia përmendsh e Kuranit është baza për ta studiuar Kuranin:

Allahu e përshkroi Kuranin me këto fjalë: “Përkundrazi! Ai (Kurani) është shpallje e qartë në zemrat e atyre, të cilëve u është dhënë dija…” (El-Ankebut: 49) Po ashtu, në një Hadith kudsij, Allahu i thotë të Dërguarit të Tij (salAllahu alejhi ue selem): “O Muhamed, të Dërgova të të sprovoj dhe me ty t’i sprovoj […]

Nxënia përmendsh e Kuranit është baza për ta studiuar Kuranin: Read More »

Sot, ditën e përmbyllëm me mësim të shumë ajeteve kur’anore, disa përfunduan sure, e disa filluan sure të reja. Të dalluarit e ditës së sotme, për nga mësimi i më së shumti ajeteve brenda orëve mësimore u zgjodhën: Rejana Rashiti Omer Arnaout dhe Suela Veliu.

𝐊𝐞̈𝐧𝐚𝐪𝐞̈𝐬𝐢 𝐤𝐮𝐫 𝐬𝐡𝐞𝐡 𝐟𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚 𝐭𝐞̈ 𝐊𝐮𝐫’𝐚𝐧𝐢𝐭 𝐪𝐞̈ 𝐬𝐡𝐭𝐨𝐡𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐭𝐚- 𝐝𝐢𝐭𝐞̈𝐬!

Sot, ditën e përmbyllëm me mësim të shumë ajeteve kur’anore, disa përfunduan sure, e disa filluan sure të reja. Të dalluarit e ditës së sotme, për nga mësimi i më së shumti ajeteve brenda orëve mësimore u zgjodhën: Rejana Rashiti Omer Arnaout dhe Suela Veliu.

𝐊𝐞̈𝐧𝐚𝐪𝐞̈𝐬𝐢 𝐤𝐮𝐫 𝐬𝐡𝐞𝐡 𝐟𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚 𝐭𝐞̈ 𝐊𝐮𝐫’𝐚𝐧𝐢𝐭 𝐪𝐞̈ 𝐬𝐡𝐭𝐨𝐡𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐭𝐚- 𝐝𝐢𝐭𝐞̈𝐬! Read More »

“𝐒𝐚 𝐭ë 𝐧𝐝𝐞𝐫𝐮𝐚𝐫 𝐪ë 𝐣𝐚𝐧ë ata njerëz, gjuha e të cilëve është e lagur me përmendjen e Allahut…!

“𝐒𝐚 𝐭ë 𝐧𝐝𝐞𝐫𝐮𝐚𝐫 𝐪ë 𝐣𝐚𝐧ë ata njerëz, gjuha e të cilëve është e lagur me përmendjen e Allahut…!

𝐒𝐚 𝐭𝐞̈ 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐞𝐥𝐢𝐠𝐣𝐮𝐚𝐫 janë ata njerëz, duart e të cilëve jane te parfumosura me aromen e mbajtjes fort Librit te Allahut…! 𝐒𝐚 𝐦𝐞 𝐟𝐚𝐭 janë ata njerëz, syri i të cilëve ngopet çdo ditë me Nurin e Fjalës së Allahut…! 𝐀𝐥𝐥𝐚𝐡𝐮 𝐧𝐚 𝐛𝐞̈𝐟𝐭𝐞̈ 𝐩𝐫𝐞𝐣 𝐄𝐥𝐡𝐮𝐥- 𝐊𝐮𝐫’𝐚𝐧𝐢𝐭!

“𝐒𝐚 𝐭ë 𝐧𝐝𝐞𝐫𝐮𝐚𝐫 𝐪ë 𝐣𝐚𝐧ë ata njerëz, gjuha e të cilëve është e lagur me përmendjen e Allahut…! Read More »

CEREMONIA E PËRFUNDIMIT TË XHUZIT AMME NGA NXËNËSET: TUANA HASANAJ & ESMA KOPRANI

CEREMONIA E PËRFUNDIMIT TË XHUZIT AMME NGA NXËNËSET: TUANA HASANAJ & ESMA KOPRANI

Dy gëzime në një ditë, nga e njëjta familje! Falë Zotit xh.sh në prag të muajit të Ramazanit, arritën që edhe dy nxënëse të përfundojnë mësimin përmendësh të xhuzit Amme, me ç’rast muhafizet e kësaj Akademie të Kur’anit: hfz. Rineta Nitaj dhe hfz. Fatime Nitaj organizuan një ceremoni për këtë, ku pjesëmarrës ishin 50 nxënës

CEREMONIA E PËRFUNDIMIT TË XHUZIT AMME NGA NXËNËSET: TUANA HASANAJ & ESMA KOPRANI Read More »

Ceremonia e përfundimit të xhuzit Amme nga nxënësja Esma Koprani

Ceremonia e përfundimit të xhuzit Amme nga nxënësja Esma Koprani

Sot, falë Zotit xh.sh nxënësja ESMA KOPRANI përfundoi xhuzin AMME, me ç’rast muhafizet e kësaj akademie të Kur’anit: hfz. Rineta dhe hfz. Fatime Nitaj organizuan një ceremoni për të, ku pjesëmarrës ishin 50 nxënës si dhe familjarë të nxënëses në fjalë. Ceremonia u hap me fjalë përshëndetëse nga mësueset e kësaj akademie, më pas u

Ceremonia e përfundimit të xhuzit Amme nga nxënësja Esma Koprani Read More »

Ceremonia e përfundimit të xhuzit Amme nga nxënësi Muxhahid Ademi

Ceremonia e përfundimit të xhuzit Amme nga nxënësi Muxhahid Ademi

Nxënësi Muxhahid Ademi falë Zotit xh.sh arriti të përfundojë memorizimin e xhuzit AMME. Me ç’rast u organizua ceremoni festive nga muhafizet e kësaj Akademie hfz. Rineta Nitaj dhe hfz. Fatime Nitaj. Pjesëmarrës ishin 43 nxënës dhe e ftuar nderi ishte përfaqësuesja e DG-së, Dr. Florentina Tërmkolli, me ç’rast iu drejtua me një fjalë rasti nxënësve

Ceremonia e përfundimit të xhuzit Amme nga nxënësi Muxhahid Ademi Read More »

Ceremonia e përfundimit të xhuzit Amme nga nxënësja Merva Krasniqi

Ceremonia e përfundimit të xhuzit Amme nga nxënësja Merva Krasniqi

Nxënësja Merva Krasniqi falë Zotit xh.sh arriti të përfundojë memirizimin e një xhuzi nga Kur’ani Famëlartë. Të shohësh një fëmijë të artë teksa reciton ajetet e fundit të këtij xhuzi, me fytyrën përplot nur, të bën të meditosh dhe ta falenderosh Allahun xh.sh për çdo begati që të ka dhuruar! “…Lexo dhe ngritu! Lexo ashtu

Ceremonia e përfundimit të xhuzit Amme nga nxënësja Merva Krasniqi Read More »

Falë Zotit 7 nxënës arritën memorizimin me sukses të 10 sureve të fundit të xhuzit amme

Falë Zotit 7 nxënës arritën memorizimin me sukses të 10 sureve të fundit të xhuzit amme:

Falë Zotit 7 nxënës arritën memorizimin me sukses të 10 sureve të fundit të xhuzit amme: 1. Rida Shehu 2. Aksa Shehu 3. Esma Bajgora 4. Muxhahid Ademi 5. Tuana Hasanaj 6. Genisa Beka 7. Emine Murati O Allah, nuri i transmetuar përmes mësimit të fjalës Tënde mbizotëroftë përherë e kudo!

Falë Zotit 7 nxënës arritën memorizimin me sukses të 10 sureve të fundit të xhuzit amme: Read More »

Falë Zotit xh.sh edhe 5 nxënës të tjerë përfunduan me sukses memorizimin e sures jasin:

Falë Zotit xh.sh edhe 5 nxënës të tjerë përfunduan me sukses memorizimin e sures jasin:

Falë Zotit xh.sh edhe 5 nxënës të tjerë përfunduan me sukses memorizimin e sures jasin: 1. Muhamed Hoxha 2. Merisa Muhaxhiri 3. Merjeme Shabani 4. Rejhana Hoxha 5. Melika Muhaxhiri O Allahu ynë, të lutemi në emrat e Tu më të bukur, t’i bekosh këta fëmijë të artë dhe secilin që Fjalën Tënde mëson!

Falë Zotit xh.sh edhe 5 nxënës të tjerë përfunduan me sukses memorizimin e sures jasin: Read More »