Lexo. mëso. memorizo.

“Më i miri prej jush është ai që e mëson Kur'anin dhe ua mëson të tjerëve.”

Akademia e Kur’anit “Hifdh Kids” - 3
Rreth Nesh

Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar juve!

Me te përfunduar Hifzin, te inspiruara nga shpërblimet qe Allahu ka garantuar për ate qe mëson Kur’ani dhe ua mëson të tjerëve, si dhe në anën tjetër të preukupuara nga rrethanat e shoqërisë ne te cilën po jetojmë, duke e parë mungesën ne aspektin e Hifzit tek fëmijët, muhafizet e kësaj akademie Hfz. Rineta Nitaj dhe Hfz. Fatime Nitaj vendosën themelimin e një vatre si “Hifdh Kids”-i   duke dashur të mbjellin traditën e Hifzit në Kosovë, e që më e mira që mund të sjellnin ishte: “Të kontribuarit në mbarëvajtjen e traditës se Hifzit, posaqërisht tek fëmijët”.

Quran
Ky është libri që nuk ka dyshim ne të (sepse është prej Allahut), është udhëzues për ata që janë të devotshëm:
Bekare: 2
Klasifikimi i klasave në Akademinë e Kur’anit “HIFDH KIDS”

Në këtë akademi ekzistojnë
4 nivele klasash

muhammad amaan 7Q2Z7U2o6g4 unsplash scaled

Klasa e shkronjave.

Klasa e shkronjave: brenda nje ore mesimore nxënësit ne nivelin e shkronjave mund te arrijnë:

gr stocks nAmQxyPsheM unsplash

Klasa e leximit fillestar.

Pasi qe nxënësi te ketë përfunduar mësimin e shkronjave te Kur’anit, pas një testimi, kalon ne nivelin tjetër, përkatësisht ne nielin e leximit.

Nxenesit duke lexuar Kuran

Klasa e hatmes grupore.

Klasa e hatmes grupore: hatmeja grupore nënkupton leximin e disa ajeteve brenda ore nga mësuesja, pastaj leximi nga secili nxënës të njëjtat ajete, duke i përvetësuar gradualisht edhe mësimet e texhvidit.

leximi kuranit 2

Klasa e Hifzit.

Gjatë këtij sesioni arrijnë të mësojnë përmendësh edhe:

Pse ne

Përvoja më e mirë e mësimit të hershëm

Mirësia

Kërko mënyrën, formën dhe kohën e duhur për t’i ofruar nxënësit mësimin, kjo është mirësia e frytit që mund ta korrësh tek ai pasi t’a mbjellwsh atw! Mirësia e transmetuar tek të tjerët buron nga ajo që është brenda teje, andaj ndaje atw me të tjerët, kjo wshtw më mirë se t’a mbash vetem brenda vetes!…

Kreativiteti

Kreativiteti përgjatë punës me fëmijë nxitë në shtimin e intesitetit të suksesit të punës suaj!...

Buzëqeshja

Të ofruarit nxënësit komoditetin e të mësuarit, shoqëruar me buzëqeshje e jo presion, do të mund të të ndihmojë në arritjen e synimit të kërkuar!...

Argëtimi

Argëtimi tek fëmijët është shumë I rëndësishëm, bëji ata përmes tij të duan mësim, pastaj t’a perceptojnë atë!...

femijet 4
Femijet 1
femijet 2
femijet 5
femijet 7
femijet 6
Aktivitetet e përditshme/javore/mujore/vjetore

E projektuar për të ndihmuar fëmijët të kuptojnë potencialin e tyre

Aktivitete Ditore

zgjedhja e nxënësve të dalluar të ditës, lojëra psikologjike që lehtësojnë mësimin e ajeteve kur’anore, gara në dhikër etj…

Aktivitete Mujore

vepra bamirësie, ceremoni të përfundimit të xhuzave Kur’anorë…

Aktivitete Javore

përzgjedhja e nxënësve te dalluar të javës, publikime të sureve në prag të ditës së xhuma, mesazhe inspiruese javore…

Aktivitete Vjetore

programe të arritjeve vjetore të nxënësve, përzgjedhja dhe shpërblimi i nxënësve te dalluar të vitit, gara, organizim të iftareve të përbashkëta me nxënës, shëtitje vjetore, mësim intenziv - shkollë verore…

Takoni mësueset

Mësueset më të mira për t'i dhënë fëmijëve tuaj fillimin më të mirë

icons8 arabian 66

Mësuese mbi 7 vite

icons8 arabian 66

Mësuese mbi 7 vite

Më shumë se një vend i gëzuar