shkolla verore 2023

Falë Zotit, “Shkolla Verore 2023” përfundoi me sukses të lartë të Akademisë së Kur’anit “Hifdh Kids”.

𝐏𝐄̈𝐑𝐌𝐁𝐘𝐋𝐋𝐉𝐀 𝐌𝐄̈ 𝐍𝐃𝐑𝐘𝐒𝐇𝐄 𝐄 “ 𝐒𝐇𝐊𝐎𝐋𝐋𝐄̈𝐒 𝐕𝐄𝐑𝐎𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟑”

Falë Zotit, “Shkolla Verore 2023” përfundoi me sukses të lartë të Akademisë së Kur’anit “Hifdh Kids”. Pjesëmarrës ishin 180 nxënës në mënyrë fizike. Gjatë kësaj kohe, u arrit: *𝐌𝐞̈𝐬𝐢𝐦 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐯 𝐢 𝐬𝐡𝐤𝐫𝐨𝐧𝐣𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐊𝐮𝐫’𝐚𝐧𝐢𝐭 * 𝟔𝟎 𝐧𝐱𝐞̈𝐧𝐞̈𝐬 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐭𝐞̈𝐧 𝐭𝐞̈ 𝐡𝐲𝐣𝐧𝐞̈ 𝐧𝐞̈ 𝐊𝐮𝐫’𝐚𝐧 *𝐌𝐞̈𝐬𝐢𝐦 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐯 𝐢 𝐩𝐣𝐞𝐬𝐞̈𝐯𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐜𝐚𝐤𝐭𝐮𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐮𝐫’𝐚𝐧𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐞̈𝐫𝐦𝐞𝐧𝐝𝐞̈𝐬𝐡-𝐡𝐢𝐟𝐳 *𝐏𝐞̈𝐫𝐦𝐢𝐫𝐞̈𝐬𝐢𝐦 𝐥𝐞𝐱𝐢𝐦𝐢 *𝐍𝐣𝐨𝐡𝐣𝐞 𝐦𝐞 𝐫𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐥𝐚𝐭 […]

𝐏𝐄̈𝐑𝐌𝐁𝐘𝐋𝐋𝐉𝐀 𝐌𝐄̈ 𝐍𝐃𝐑𝐘𝐒𝐇𝐄 𝐄 “ 𝐒𝐇𝐊𝐎𝐋𝐋𝐄̈𝐒 𝐕𝐄𝐑𝐎𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟑” Read More »

𝐏𝐞̈𝐫 𝐯𝐞𝐭𝐞̈𝐦 𝟐 𝐣𝐚𝐯𝐞̈, 𝟔𝟎 𝐧𝐱𝐞̈𝐧𝐞̈𝐬 𝐭𝐞̈ 𝐀𝐤𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐬𝐞̈ 𝐬𝐞̈ 𝐊𝐮𝐫’𝐚𝐧𝐢𝐭 “𝐇𝐢𝐟𝐝𝐡 𝐊𝐢𝐝𝐬” 𝐦𝐞̈𝐬𝐮𝐚𝐧 𝐬𝐡𝐤𝐫𝐨𝐧𝐣𝐚𝐭 𝐞 𝐊𝐮𝐫’𝐚𝐧𝐢𝐭 𝐅𝐚𝐦𝐞̈𝐥𝐚𝐫𝐭𝐞̈!

𝐓𝐡𝐲𝐡𝐞𝐭 𝐫𝐞𝐤𝐨𝐫𝐝 𝐧𝐞̈ “𝐇𝐢𝐟𝐝𝐡 𝐊𝐢𝐝𝐬”!

𝐏𝐞̈𝐫 𝐯𝐞𝐭𝐞̈𝐦 𝟐 𝐣𝐚𝐯𝐞̈, 𝟔𝟎 𝐧𝐱𝐞̈𝐧𝐞̈𝐬 𝐭𝐞̈ 𝐀𝐤𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐬𝐞̈ 𝐬𝐞̈ 𝐊𝐮𝐫’𝐚𝐧𝐢𝐭 “𝐇𝐢𝐟𝐝𝐡 𝐊𝐢𝐝𝐬” 𝐦𝐞̈𝐬𝐮𝐚𝐧 𝐬𝐡𝐤𝐫𝐨𝐧𝐣𝐚𝐭 𝐞 𝐊𝐮𝐫’𝐚𝐧𝐢𝐭 𝐅𝐚𝐦𝐞̈𝐥𝐚𝐫𝐭𝐞̈! Falë Zotit xh.sh, përgjatë vijimit të “shkollës verore”, me ndihmën e dy mësueseve të kësaj Akademie, 𝐇𝐟𝐳. 𝐑𝐢𝐧𝐞𝐭𝐚 𝐍𝐢𝐭𝐚𝐣 𝐝𝐡𝐞 𝐇𝐟𝐳. 𝐅𝐚𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐍𝐢𝐭𝐚𝐣, arritën që të mësojnë shkronjat e arta Kur’anore për vetëm 2 javë! Të entuziazmuar, sot

𝐓𝐡𝐲𝐡𝐞𝐭 𝐫𝐞𝐤𝐨𝐫𝐝 𝐧𝐞̈ “𝐇𝐢𝐟𝐝𝐡 𝐊𝐢𝐝𝐬”! Read More »

Një nga inkurajimet e nxënësve të Akademise “HIFDH KIDS”, nga mësueset 𝐇𝐟𝐳.𝐑𝐢𝐧𝐞𝐭𝐚 𝐍𝐢𝐭𝐚𝐣 dhe 𝐇𝐟𝐳.𝐅𝐚𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐍𝐢𝐭𝐚𝐣 është edhe shpërblimi për çdo ajet të mësuar.

𝐉𝐨 𝐭𝐡𝐣𝐞𝐬𝐡𝐭𝐞̈ 𝐬𝐡𝐞𝐪𝐞𝐫𝐤𝐚…!

Një nga inkurajimet e nxënësve të Akademise “HIFDH KIDS”, nga mësueset 𝐇𝐟𝐳.𝐑𝐢𝐧𝐞𝐭𝐚 𝐍𝐢𝐭𝐚𝐣 dhe 𝐇𝐟𝐳.𝐅𝐚𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐍𝐢𝐭𝐚𝐣 është edhe shpërblimi për çdo ajet të mësuar. Numri i sheqerkave në duart e tyre simbolizon numrin e ajeteve të mësuara brenda një ore mësimore…! Sa herë që nxënësit hynë në rradhë për thënien e një ajeti të ri

𝐉𝐨 𝐭𝐡𝐣𝐞𝐬𝐡𝐭𝐞̈ 𝐬𝐡𝐞𝐪𝐞𝐫𝐤𝐚…! Read More »

𝐌𝐚𝐧𝐭𝐞𝐥𝐛𝐚𝐫𝐝𝐡𝐞̈𝐭 𝐞 “𝐇𝐢𝐟𝐝𝐡 𝐊𝐢𝐝𝐬”𝐢𝐭, 𝐢𝐥𝐚𝐪𝐢 𝐢 𝐬𝐡𝐨𝐪𝐞̈𝐫𝐢𝐬𝐞̈ 𝐬𝐨𝐧𝐞̈!

𝐌𝐚𝐧𝐭𝐞𝐥𝐛𝐚𝐫𝐝𝐡𝐞̈𝐭 𝐞 “𝐇𝐢𝐟𝐝𝐡 𝐊𝐢𝐝𝐬”𝐢𝐭, 𝐢𝐥𝐚𝐪𝐢 𝐢 𝐬𝐡𝐨𝐪𝐞̈𝐫𝐢𝐬𝐞̈ 𝐬𝐨𝐧𝐞̈!

Ata dita- ditës po i tregojnë botës që edukimi Islam nuk njeh moshën e trupit, por moshën e zemrës… Dashuria për të prekur faqet e arta të Kur’anit, nuk njeh kilometra, as vapë e acar…. Shpejtësia e tyre garon me akrepat e orës, me padurim mësimin për të filluar… “ 𝐀𝐭𝐚 𝐧𝐣𝐞𝐫𝐞̈𝐳 𝐪𝐞̈ 𝐭𝐮𝐛𝐨𝐡𝐞𝐧 𝐧𝐞̈

𝐌𝐚𝐧𝐭𝐞𝐥𝐛𝐚𝐫𝐝𝐡𝐞̈𝐭 𝐞 “𝐇𝐢𝐟𝐝𝐡 𝐊𝐢𝐝𝐬”𝐢𝐭, 𝐢𝐥𝐚𝐪𝐢 𝐢 𝐬𝐡𝐨𝐪𝐞̈𝐫𝐢𝐬𝐞̈ 𝐬𝐨𝐧𝐞̈! Read More »

Sot, ditën e përmbyllëm me mësim të shumë ajeteve kur’anore, disa përfunduan sure, e disa filluan sure të reja. Të dalluarit e ditës së sotme, për nga mësimi i më së shumti ajeteve brenda orëve mësimore u zgjodhën: Rejana Rashiti Omer Arnaout dhe Suela Veliu.

𝐊𝐞̈𝐧𝐚𝐪𝐞̈𝐬𝐢 𝐤𝐮𝐫 𝐬𝐡𝐞𝐡 𝐟𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚 𝐭𝐞̈ 𝐊𝐮𝐫’𝐚𝐧𝐢𝐭 𝐪𝐞̈ 𝐬𝐡𝐭𝐨𝐡𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐭𝐚- 𝐝𝐢𝐭𝐞̈𝐬!

Sot, ditën e përmbyllëm me mësim të shumë ajeteve kur’anore, disa përfunduan sure, e disa filluan sure të reja. Të dalluarit e ditës së sotme, për nga mësimi i më së shumti ajeteve brenda orëve mësimore u zgjodhën: Rejana Rashiti Omer Arnaout dhe Suela Veliu.

𝐊𝐞̈𝐧𝐚𝐪𝐞̈𝐬𝐢 𝐤𝐮𝐫 𝐬𝐡𝐞𝐡 𝐟𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚 𝐭𝐞̈ 𝐊𝐮𝐫’𝐚𝐧𝐢𝐭 𝐪𝐞̈ 𝐬𝐡𝐭𝐨𝐡𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐭𝐚- 𝐝𝐢𝐭𝐞̈𝐬! Read More »

Një rrugëtim që do të jetë pishtar ndriçues gjatë gjithë jetës së tyre…! Të entuziazmuar e të lumtur, fytyrat e tyre plot nuur na dëshmuan kur me shkronjat e para të Kur’anit u njoftuan…!

𝐍𝐱𝐞̈𝐧𝐞̈𝐬𝐢𝐭 𝐞 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐦𝐞̈𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐬𝐡𝐤𝐫𝐨𝐧𝐣𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐊𝐮𝐫’𝐚𝐧𝐢𝐭 𝐬𝐨𝐭 𝐧𝐢𝐬𝐞̈𝐧 𝐧𝐣𝐞̈ 𝐫𝐫𝐮𝐠𝐞̈𝐭𝐢𝐦 𝐭𝐞̈ 𝐚𝐫𝐭𝐞̈…!

Një rrugëtim që do të jetë pishtar ndriçues gjatë gjithë jetës së tyre…! Të entuziazmuar e të lumtur, fytyrat e tyre plot nuur na dëshmuan kur me shkronjat e para të Kur’anit u njoftuan…!

𝐍𝐱𝐞̈𝐧𝐞̈𝐬𝐢𝐭 𝐞 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐦𝐞̈𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐬𝐡𝐤𝐫𝐨𝐧𝐣𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐊𝐮𝐫’𝐚𝐧𝐢𝐭 𝐬𝐨𝐭 𝐧𝐢𝐬𝐞̈𝐧 𝐧𝐣𝐞̈ 𝐫𝐫𝐮𝐠𝐞̈𝐭𝐢𝐦 𝐭𝐞̈ 𝐚𝐫𝐭𝐞̈…! Read More »