𝐒𝐚𝐫𝐚 𝐒𝐡𝐚𝐦𝐨𝐥𝐥𝐢, nxënëse nga 𝐋𝐢𝐩𝐣𝐚𝐧𝐢, e cila vijon mësimin në mënyrë fizike në këtë Akademi, sapo 𝐩𝐞̈𝐫𝐟𝐮𝐧𝐝𝐨𝐢 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐳𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐞 𝐱𝐡𝐮𝐳𝐢𝐭 𝐀𝐦𝐦𝐞.

Përfundimi i xhuzit Amme

“𝐌𝐞̈ 𝐭𝐞̈ 𝐧𝐝𝐞𝐫𝐮𝐚𝐫𝐢𝐭 𝐞 𝐲𝐦𝐞𝐭𝐢𝐭 𝐭𝐢𝐦 𝐣𝐚𝐧𝐞̈ 𝐛𝐚𝐫𝐭𝐞̈𝐬𝐢𝐭 𝐞 𝐊𝐮𝐫𝐚𝐧𝐢𝐭”[HADITH].

★ 𝐒𝐚𝐫𝐚 𝐒𝐡𝐚𝐦𝐨𝐥𝐥𝐢, nxënëse nga 𝐋𝐢𝐩𝐣𝐚𝐧𝐢, e cila vijon mësimin në mënyrë fizike në këtë Akademi, sapo 𝐩𝐞̈𝐫𝐟𝐮𝐧𝐝𝐨𝐢 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐳𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐞 𝐱𝐡𝐮𝐳𝐢𝐭 𝐀𝐦𝐦𝐞.

𝐒𝐚𝐫𝐚 zhvillon mësimet e saj në këtë Akademi me prezencë fizike dhe është një nxënëse e dalluar.

Lusim Allahun që Kur’ani të jetë përherë burim i zemrave e çdo suksesi te tyre!

 𝐒𝐚𝐫𝐚 𝐒𝐡𝐚𝐦𝐨𝐥𝐥𝐢, nxënëse nga 𝐋𝐢𝐩𝐣𝐚𝐧𝐢, e cila vijon mësimin në mënyrë fizike në këtë Akademi, sapo 𝐩𝐞̈𝐫𝐟𝐮𝐧𝐝𝐨𝐢 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐳𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐞 𝐱𝐡𝐮𝐳𝐢𝐭 𝐀𝐦𝐦𝐞.