Akademinë e Kur’anit “Hifdh Kids”

Medresantja 𝐌𝐞𝐫𝐣𝐞𝐦𝐞 𝐒𝐡𝐚𝐛𝐚𝐧𝐢, e cila ndjekë mësimin e Kur’anit në Akademinë e Kur’anit “Hifdh Kids”

Medresantja 𝐌𝐞𝐫𝐣𝐞𝐦𝐞 𝐒𝐡𝐚𝐛𝐚𝐧𝐢, e cila ndjekë mësimin e Kur’anit në Akademinë e Kur’anit “Hifdh Kids” arriti që të zë 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧 𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐞̈ në garat e Kur’anit që u zhvilluan në Medresenë “Alauddin”.

Merjemja si çdoherë arriti të na bëjë krenarë edhe sot!

Urojmë që ky sukses të jetë vetëm vazhdimësi e sukseseve të saj!