Një rrugëtim që do të jetë pishtar ndriçues gjatë gjithë jetës së tyre…! Të entuziazmuar e të lumtur, fytyrat e tyre plot nuur na dëshmuan kur me shkronjat e para të Kur’anit u njoftuan…!

𝐍𝐱𝐞̈𝐧𝐞̈𝐬𝐢𝐭 𝐞 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐦𝐞̈𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐬𝐡𝐤𝐫𝐨𝐧𝐣𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐊𝐮𝐫’𝐚𝐧𝐢𝐭 𝐬𝐨𝐭 𝐧𝐢𝐬𝐞̈𝐧 𝐧𝐣𝐞̈ 𝐫𝐫𝐮𝐠𝐞̈𝐭𝐢𝐦 𝐭𝐞̈ 𝐚𝐫𝐭𝐞̈…!

Një rrugëtim që do të jetë pishtar ndriçues gjatë gjithë jetës së tyre…! Të entuziazmuar e të lumtur, fytyrat e tyre plot nuur na dëshmuan kur me shkronjat e para të Kur’anit u njoftuan…!

𝐍𝐱𝐞̈𝐧𝐞̈𝐬𝐢𝐭 𝐞 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐦𝐞̈𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐬𝐡𝐤𝐫𝐨𝐧𝐣𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐊𝐮𝐫’𝐚𝐧𝐢𝐭 𝐬𝐨𝐭 𝐧𝐢𝐬𝐞̈𝐧 𝐧𝐣𝐞̈ 𝐫𝐫𝐮𝐠𝐞̈𝐭𝐢𝐦 𝐭𝐞̈ 𝐚𝐫𝐭𝐞̈…! Read More »