Sot, falë Zotit filloi dita e parë e shkollës verore, me orë intensive në mësimin e Kur’anit përmendësh, aktivitete e shpërblime për nxënësit.

𝐒𝐡𝐤𝐨𝐥𝐥𝐚 𝐕𝐞𝐫𝐨𝐫𝐞 𝐟𝐢𝐥𝐥𝐨𝐢

Sot, falë Zotit filloi dita e parë e shkollës verore, me orë intensive në mësimin e Kur’anit përmendësh, aktivitete e shpërblime për nxënësit. Kjo ditë u përmbyll me ajete të shumta të mësuara nga nxënësit, namaz me xhemat e përplot aktivitete fetaro-kulturore. Të dalluarit e ditës së sotme në mësimin e ajeteve kur’anore, u zgjodhën: …

𝐒𝐡𝐤𝐨𝐥𝐥𝐚 𝐕𝐞𝐫𝐨𝐫𝐞 𝐟𝐢𝐥𝐥𝐨𝐢 Read More »