𝐅𝐞𝐬𝐭𝐞̈ 𝐞 𝐝𝐲𝐟𝐢𝐬𝐡𝐭𝐞̈ 𝐩𝐞̈𝐫 𝐧𝐱𝐞̈𝐧𝐞̈𝐬𝐢𝐭 𝐞 𝐀𝐤𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐬𝐞̈ 𝐬𝐞̈ 𝐊𝐮𝐫’𝐚𝐧𝐢𝐭 “𝐇𝐢𝐟𝐝𝐡 𝐊𝐢𝐝𝐬”

Këtë vit, nxënësit e kësaj Akademie festuan më ndryshe festën e Bajramit!

Një ditë më parë u gëzuan me pranimin e dhuratave për nder të festës së Kurban Bajramit, por sot, 𝐢𝐬𝐡𝐭𝐞 𝐠𝐞̈𝐳𝐢𝐦 𝐢 𝐝𝐲𝐟𝐢𝐬𝐡𝐭𝐞̈ 𝐩𝐞̈𝐫 𝐭𝐚….!

vazhdën e aktiviteteve të “Hifdh Kids”-it, përveç mësimeve fetare, veçanërisht mësimit të Kur’anit, mësueset iu japin mësime të ndryshme të jetës nxënësve, ndër to, mësimi i radhës ishte “𝐯𝐥𝐞𝐫𝐚 𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐛𝐞̈𝐫𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐥𝐮𝐦𝐭𝐮𝐫 𝐧𝐣𝐞̈ 𝐣𝐞𝐭𝐢𝐦”…!

Pas inkurajimeve nga mësueset: Hfz. Rineta Nitaj dhe Hfz. Fatime Nitaj, 50 nxënës prej kësaj Akademie, përgatitën me duart e tyre të vogla dhurata të veçanta, punuar me plot dashuri e emocion, të cilat dhurata, ua dhuruan 50 jetimëve, për të praktikuar atë që kishin mësuar së fundmi…!

Lusim Allahun që të ruajë e të begatojë këtë gjeneratë të artë, të cilët po japin një model të shkëlqyer tek bashkëmoshararët e tyre…!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *