Karavanit të memorizimit të Kuranit po i shtohen dita-ditës fëmijë të artë!

Sot nxënësja Arjeta Jashari përfundoi me sukses memorizimin e sures jasin!

Të tillët nxënës janë e ardhmja e ndritshme e vendit tonë!…

Janë ata që po e përballojnë të nxehtin e madh, duke u freskuar me përmendjen e fjalës së Allahut-Kuranin!

Janë ata që edhe pse kanë ende fizikun e tyre të vogël, po bartin në kokë dhe zemër diçka të madhe!

Janë ata që po e shndrrisin vendin tonë, po synojnë lartë dhe po bëjnë krenar umetin e Resulullahut s..v.s…

Sot nxënësja Arjeta Jashari përfundoi me sukses memorizimin e sures jasin!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *