Pjesë e programit mësimor të Akademisë së Kur’anit “Hifdh Kids” është edhe mekanizmi i ashtuquajtur “numëruesi”, i cili iu dhurua nxënësve në shenjë dhurate, motivimi dhe nxitjeje për mësim dhe atraktivitet në të njëtën kohë.

Të garojmë së bashku në klasë!

Pjesë e programit mësimor të Akademisë së Kur’anit “Hifdh Kids” është edhe mekanizmi i ashtuquajtur “numëruesi”, i cili iu dhurua nxënësve në shenjë dhurate, motivimi dhe nxitjeje për mësim dhe atraktivitet në të njëtën kohë. Me këtë numërues arrijmë të bëjmë gjëra të mëdha dhe dobiprurëse brenda orës mësimore me nxënës, si: – Nxënësit fillojnë […]

Të garojmë së bashku në klasë! Read More »