Gjatë muajit të bekuar Ramazan, përherë, orët mësimore të Kur’anit me kategoritë e ndryshme të nxënësve pasurohen me shtrimin e iftareve në klasa së bashku.

IFTARET DHE TERAVITË E ZAKONSHME NË AKADEMINË “HIFDH KIDS”

Gjatë muajit të bekuar Ramazan, përherë, orët mësimore të Kur’anit me kategoritë e ndryshme të nxënësve pasurohen me shtrimin e iftareve në klasa së bashku. E veçanta e orëve në këtë muaj është se mësueset vazhdojnë bashkë me nxënës në teravi me bus dhe gjatë gjithë rrugës mbretëron atmosferë e bukur islame, me ilahi, salavate […]

IFTARET DHE TERAVITË E ZAKONSHME NË AKADEMINË “HIFDH KIDS” Read More »