IFTARET DHE TERAVITË E ZAKONSHME NË AKADEMINË “HIFDH KIDS”

Gjatë muajit të bekuar Ramazan, përherë, orët mësimore të Kur’anit me kategoritë e ndryshme të nxënësve pasurohen me shtrimin e iftareve në klasa së bashku.

E veçanta e orëve në këtë muaj është se mësueset vazhdojnë bashkë me nxënës në teravi me bus dhe gjatë gjithë rrugës mbretëron atmosferë e bukur islame, me ilahi, salavate e lexim Kur’ani…

çdo kohë teravie, nxënësit shpërndajnë sheqerka tek xhemati me moton:

“Ti po e ëmbëlson agjërimin tënd me faljen e teravive, dhe ne po ju ëmbelsojmë me këto sheqerka!”

Sa kënaqësi të shërbesh në një gjeneratë të artë, e cila po rritet dhe edukohet në frymën e vlerave islame!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *