Traditë përgjatë orarit mësimor të akademisë “Hifdh Kids” është bërë tashmë edhe falja e namazit me xhemat me nxënësit.

Është kënaqësi e papërshkrueshme kur nxënësit presin radhën se kush do të bëhet imam namazin e radhës!

E veçanërisht kur nxënësit sexhde i bëjnë të Madhërishmit në këtë moshë!

Një gjeneratë me vlera po rritet në vendin tonë elhamdulilah!…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *