Falë Zotit 7 nxënës arritën memorizimin me sukses të 10 sureve të fundit të xhuzit amme

Falë Zotit 7 nxënës arritën memorizimin me sukses të 10 sureve të fundit të xhuzit amme:

Falë Zotit 7 nxënës arritën memorizimin me sukses të 10 sureve të fundit të xhuzit amme:

1. Rida Shehu

2. Aksa Shehu

3. Esma Bajgora

4. Muxhahid Ademi

5. Tuana Hasanaj

6. Genisa Beka

7. Emine Murati

O Allah, nuri i transmetuar përmes mësimit të fjalës Tënde mbizotëroftë përherë e kudo!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *