Falë Zotit xh.sh edhe 5 nxënës të tjerë përfunduan me sukses memorizimin e sures jasin:

Falë Zotit xh.sh edhe 5 nxënës të tjerë përfunduan me sukses memorizimin e sures jasin:

1. Muhamed Hoxha

2. Merisa Muhaxhiri

3. Merjeme Shabani

4. Rejhana Hoxha

5. Melika Muhaxhiri

O Allahu ynë, të lutemi në emrat e Tu më të bukur, t’i bekosh këta fëmijë të artë dhe secilin që Fjalën Tënde mëson!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *