Një saf i tërë i mbushur me nxënëset e ”Hifdh Kids”-it

Ramazani – ky mik i agjëruesit, recituesit të Kur’anit, dorëdhënësit, nevojtarit, të moshuarit e fëmijës para se të arrijë në dyert tona, troket në zemrat e secilit musliman duke ia ëmbëlsuar atij veprat në këtë muaj të bekuar…

E zemrat e fëmijëve dinë ta shprehin në mënyrën më të bukur, ndonëse nga gëzimi shpërthejnë herë- herë edhe gumëzhima nga gëzimi që ata përjetojnë përbrenda, megjithatë kjo është e vetmja mënyrë që ata dinë ta paraqesin gëzimin e tyre…

🍽️ Sofra të syfyrit të mbushur me fëmijë,

Iftare të stërmbushura me agjërues fëmijë… Hatme të shumta të përfunduara …

E safe të mbushura me frytin e shoqërisë mbizotërofshin në çdo vend Islam!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *