Organizohen 𝐆𝐀𝐑𝐀 𝐁𝐀𝐋𝐊𝐀𝐍𝐈𝐊𝐄 𝐓𝐄̈ 𝐌𝐄𝐌𝐎𝐑𝐈𝐙𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐓𝐄̈ 𝐊𝐔𝐑’𝐀𝐍𝐈𝐓 në Tiranë

Në Tiranë u mbajtën GARAT BALLKANIKE NË MEMORIZIMIN E KUR’ANIT FAMËLARTË, në të cilën morën pjesë garues nga Ballkani e më gjerë.

Në kategorinë e garave të memorizimit të 10 xhuzave të Kur’anit nga Akademia e Kur’anit “𝐇𝐢𝐟𝐝𝐡 𝐊𝐢𝐝𝐬” mori pjesë nxënësja 𝐌𝐄𝐑𝐉𝐄𝐌𝐄 𝐒𝐇𝐀𝐁𝐀𝐍𝐈!

Suksese dhe mbarësi për secilin pjesëmarrës, sepse të gjithë aty ishin fitues!

Fitues ishin të gjithë pjesëmarrësit, sepse janë ata të cilët kane zgjedhur këtë mision madhor në jetën e tyre!

Po punojne të jenë “të zgjedhurit e Allahut”, hafizët e ardhshëm inshaAllah, të nderuarit e kësaj bote e të Ahiretit!

Lusim Allahun Fuqiplotë që rrugëtimi i tyre dhe i të gjithë të tjerëve që zgjedhin këtë rrugë, të jetë i mbuluar me mëshirën e Allahut, të mirat e Tij të panumërta e mbi të gjitha Ai të jetë i kënaqur me ta!

hifdh kids merjeme shabani

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *