Ju fëmijë të artë!

E ardhmja e ndritshme e vendit tonë!

Përderisa Kuranin në duar ta bartni,

fjalën e Allahut në kokë ta ruani,

e praktikën e asaj që mësoni ta veproni…

Të jeni të bindur se kënaqësinë e Allahut do ta meritoni!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *